Ratainfran asiantuntijapalvelut

Rail Crow Oy

Toimimme koko Suomen rataverkolla

Tarjoamme radan ja radan laitteiden kunnossapitoa sekä tarkastusta. Laadimme kuntoarvion raiteistoistanne ja siitä johdetut analyysit. Tarjoamme myös muita rautateihin liittyviä valvonta- ja asiantuntijatehtäviä sekä konsultointia. Vankalla kokemuksella ja asiantuntemuksella.

Keitä olemme?

Rail Crow Oy lyhykäisyydessään

Rail Crow Oy on suomalainen rautatiealan palveluntarjoaja, jonka palveluihin kuuluvat raiteiden päällysrakenteiden asiantuntijapalvelut aina monipuolisiin ratainfran kunnossapitopalveluihin.

Palvelumme ulottuvat koko Suomen alueelle aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Rail Crow Oy tarjoaa yli 20 vuoden kokemuksella erilaiset radan kunnossapidon ja rakentamisen työt luotettavasti ja rautaisella ammattitaidolla.

Rautatiealan moniosaajana toimiva yrityksemme toteuttaa myös tarvittavaa konsultointipalvelua ratojen ja niiden ympäristön kunnossapitoon ja rakennuttamiseen liittyvissä töissä.

Rail Crow Oy panostaa toiminnassaan asiantunteviin, laadukkaisiin ja edullisiin palveluihin aina kuntien, kaupunkien, teollisuuden sekä valtion rataverkolla. Koko Suomen kattava toiminta-alue takaa, että asiakkaat saavat palvelua aina juuri heidän tarpeidensa mukaan töiden laajuudesta riippumatta. Yrityksellämme on käytössään myös luotettavat yhteistyökumppanit, joiden palvelut toimivat oman yrityksemme lisänä tarvittaessa.

Pätevyydet

Päällysrakennepätevyys (pääl)
Siltapätevyys, siltojen rakennus- ja tarkastus (silta)
Vaihdepätevyys (vaihde)
RTV / turvamies
Hiontapätevyys (hionta)

Rail Crow Oy pätevyydet

Lue lisää yrityksestämme →

Pitkäaikaisella kokemuksella

Rataverkon kunnossapito­palvelut

Rail Crow Oy tarjoaa laadukkaita rata-infran kunnossapitopalveluita koko Suomen alueella. Palveluihimme kuuluvat muun muassa radan ja päällysrakenteen kuntotarkastukset, monenlaiset radan kunnossapitotyöt, raidevarusteiden huolto sekä tarkastustyöt.

Tarjoamme ammattitaitomme käyttöönne ja luotamme siihen, että hyvin tehty työ puhuu puolestaan.

Rautateiden kunnossapito

Maamme ensimmäinen rautatieväylä otettiin käyttöön 1862. Liikennöityä rataa on miltei 6000 kilometriä, josta yli puolet on sähköistetty. Kuitenkin ratojen on oltava kauttaaltaan hyvin huollettuja toimiakseen turvallisena pohjana niin matkustaja- kuin tavaraliikenteellekin. Junaliikenne vaatii yksilöllisen kunnossapitotasoluokituksen mukaisen laatutason ollakseen turvallista ja sujuvaa. Myös jatkuvasti kehittyvä tekniikka vaatii ammattitaitoista huoltoa, joihin yritykseltämme löytyy monipuolista pätevyyttä.

Rail Crow Oy huolehtii myös jo olemassa olevan ratainfran ylläpidosta hyväkuntoisena, pidentäen sen käyttöikää.

Yrityksemme työnjälki on näkymätöntä silloin, kun se toimii moitteettomasti ja kaikki on kohdallaan juuri niin kuin kuuluukin. Tiedostamme, miten huolella tehty työmme vaikuttaa suoraan junaliikenteen turvallisuuteen. Tämän alan osaaminen on sitä hiljaista hyvinvointia, jonka puuttumiseen kiinnittää heti huomiota. Näin ollen tiedämme onnistuneemme, kun kaikki toimii sujuvasti ja raideliikenne kulkee turvallisesti ja ongelmitta. Korkea asiakastyytyväisyys on aina laatumme parhaana mittarina.

Rautateiden kunnossapito

Ratainfran asiantuntijapalvelut ja konsultointi

Rail Crow Oy tarjoaa myös laaja-alaista radan rakentamisen ja kunnossapitotöiden konsultointia. Arvioimme ratainfran kunnon ja annamme apua tarvittavien korjaustoimenpiteiden suorittamiseen ja hinnoitteluun.

Ratainfran asiantuntijapalvelut

Yritykseltämme löytyy pätevyyttä monenlaisiin esimies- ja työnjohtajatehtäviin työmailla. Tarvitessanne ammattitaitoista näkemystä ja kykyä johtaa projekteja, tiedustelkaa aikatauluamme, olemme mielellämme palveluksessanne.

Lue lisää
asiantuntijapalveluista →

Rakentaminen

Toimiva rautatieverkosto mahdollistaa junaliikenteen niin tavarakuljetuksille kuin matkustajaliikenteelle ympäri maata. Sen rakentaminen edellyttää kuitenkin huolellista ennakkosuunnittelua ja harkintaa, sillä kyse on pitkäaikaisesta, merkittävästä investoinnista, jonka vaikutukset ovat kauaskantoiset.

Ammattimainen laatutyö varmistaa sen, että valmistunut rautatiehanke on toimintakelpoinen ja hyväkuntoinen pitkälle tuleviin vuosiin.

Työmme rautatien hyvinvoinnin puolesta jättää myös meidän kädenjälkemme tulevaisuudessa seuraavien sukupolvien elinkeinoelämään ja turvalliseen junaliikenteeseen.

Rautatien rakentaminen